Stavanger Helseforskning lyser ut såkornmidler


For å styrke den regionale helseforskningen utlyser Stavanger Helseforskning AS (StaHF) ett til to stipendier a 400.000 kr.

Formål:
Formålet med stipendiet er å finansiere forskningspublikasjoner og gode prosjektsøknader, for på den måten å komme i posisjon for å løse ut doktorgradsstipender fra Helse Vest, NFR eller andre finansieringskilder.

Arbeidsforhold:
Kandidaten skal være ansatt, eller vil bli ansatt ved SUS, IRIS eller UiS, og ha fysisk arbeidssted ved én av disse institusjonene.

Forutsetninger:
En fremtidig potensiell doktorgrad skal knyttes opp til UiS sitt doktorgradsprogram.
Forskningsarbeidet i tilknytning til stipendiet skal involvere forskningsmiljøet ved SUS. 

Les mer her (pdf)

Lenke til StaHF hjemmesider


Sist oppdatert av Karoline Høibo (29.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol