Handelshøgskolen ved UiS har fått støtte fra SIU for etablering av et partnerskap med University of Wisconsin - Madison


Handelshøgskolen ved UiS har fått tildelt midler i forbindelse med Kunnskapsdepartementets Strategi for høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika, for etablering av partnerskap med University of Wisconsin - Madison.

Det er veldig gledelig at Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger nådde opp i den harde konkurransen om såkornmidler tildelt gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning. Støtten er gitt til arbeidet med å etablere et formelt partnerskap mellom University of Wisconsin-Madison School of Business og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Avtalen om etablering av partnerskap er utarbeidet av professor Kenneth H. Wathne i samarbeid med Marketing Department ved University of Wisconsin-Madison School of Business, som i 2011 ble rangert som nr. 4 i verden på Financial Times sin liste over verdens beste Business Schools innenfor området Marketing .

Prosjektmidlene er et tiltak under Kunnskapsdepartementets Strategi for høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika (2012-2015) som skal bidra til flere institusjonelle partnerskap, økt utdanningssamarbeid og økt studentmobilitet mellom Norge og Nord-Amerika.

Av 85 søknader var den fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger blandt de 20 som ble innvilget prosjektmidler. Det er også verdt å merke seg at Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger var den eneste handelshøgskolene som fikk midler.
 

For mer infomasjon om prosjektet, vennligst ta kontakt med professor Kenneth H. Wathne.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (16.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol