Statsstipend til Kina


Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for viderekomne studenter og yngre forskere innen alle fagområder.

Mål for programmet:
Statsstipendene under kulturavtalen med Kina skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Fag og tematiske prioriteringer:
Programmet er åpent for alle fag. Kandidater som er innstilt til studier i andre fag enn språkfag, kan bli bedt om å avlegge språkprøve ved Den kinesiske ambassade i Oslo. Første år i Kina benyttes som regel til språkstudier, mens det andre året benyttes til faglig fordypning.

  • Månedlig stipend: CNY 1.400 - 2.000 avhengig av studentkategori
  • Etableringsstøtte: CNY 1.000 - 1.500 avhengig av oppholdets lengde

Søknadsfrist til IS: 10. januar 2013

Full utlysning og søknadsskjema hos Forskningsrådet (NFR)


Sist oppdatert av Trym Holbek (13.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol