Opptak av akademisk skrivekurs


Et opptak av Birgitta Haga Gripsruds foredrag den 25. oktober «Hvordan formidle akademisk skriving til studentene. Skriveglede!» er nå tilgjengelig på nett. Foredraget var en del av en kursrekke om veiledning av bachelor og masteroppgaver for ansatte.

Kvalitetsutvalget ved SV-fakultetet tilbyr denne høsten en kursrekke i veiledning av bachelor og masteroppgaver. Det humanistiske fakultet bidrar med midler til filming av en kortversjon av foredragene.

En komprimert versjon av det første foredraget ved Birgitta Haga Gripsrud «Hvordan formidle akademisk skriving til studentene. Skriveglede!» er nå tilgjengelig på nett.

Se foredraget her! Opptaket varer ca. 20 min.
 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (05.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol