Revidering av strategidokumentet


Arbeidet med å revidere strategidokumentet for perioden 2011-2020 er nå i gang. Prosessen skal munne ut i Strategidokument for UiS for perioden 2013-2025.

Bakgrunnen for revideringen er blant annet Kunnskapsdepartementets pålegg om å tydeliggjøre institusjonens profil og satsinger i strategi- og plandokumenter. UiS´ sterke regionale rolle og målsettinger på dette området må konkretiseres. 

Regional forankring og sterkt bidrag til regional utvikling er også ett av av flere kjennetegn til medlemmene i European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Disse kjennetegnene vil få fokus i strategirevideringen. Totalt sett skal det i det reviderte strategidokumentet komme frem et tydeligere bilde av institusjonen og utviklingsretning.                                                      

Strategiprosessen startet med styrets strategiseminar 4. oktober, hvor visjon, verdigrunnlag, profil og faglige prioriteringer ble fokusert. Utkast til visjon, verdigrunnlag og profil ble sendt enhetene 23. oktober for tilbakemelding innen 3. desember, sammen med spørsmål om fakultetenes og Arkeologisk museums faglige prioriteringer. 

Se her for mer informasjon om fremdriftsplan og skriv sendt enhetene.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (31.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no