IT-servicedesk stengt / IT-Servicedesk closed Thursday 1. November.


IT-servicedesk være stengt for telefonhenvendelse på tlf 51 83 15 80. IT service desk will be closed for phone calls at 51831580.

Grunnet seminar, vil IT-servicedesk være stengt for telefonhenvendelse på tlf 51 83 15 80.

Det vil være studentassistenter til stede ved IT-avdelingen sin servicedesk for direkte oppmøte.

Saker som blir sendt på e-post it-hjelp@uis.no vil bli behandlet fortløpende den påfølgende arbeidsdag.

Saker som ikke kan vente, vennligst bruk krisetelefon 51 83 10 48


Due to a seminar, the IT service desk (51831580) will be closed for phone calls.

There will be student assistants available to attend the IT service desk for direct attendance.

Cases that are sent by email to it-hjelp@uis.no will be treated consecutively the following business day.

For cases that cannot wait, please use hotlines 51 83 10 48.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (01.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no