Norges tekniske Vitenskapsakademi inviterer til åpent møte


Førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen ved Universitetet i Stavanger holder foredraget "Synkrotroner og synkrotronstråling – nødvendige storskala-verktøy for å studere stoffers oppbygning på atomært nivå" på Arkeologisk museum.

Stoffers egenskaper (fysiske, kjemiske, biologiske, mekaniske, etc.,) er bestemt av deres oppbygning på atomært nivå. Følgelig trengs det «verktøy» for å kunne studere hva som skjer på en ti-milliontedels millimeter lengdeskala.  I over 100 år har røntgenbaserte metoder vært et av de viktigste slike verktøy.  De siste ti-årene har vi imidlertid sett en utvikling der røntgenstrålekilder opereres i internasjonale eller nasjonale storskala-anlegg: såkalte synkrotroner.

Foredraget vil se litt på hva synkrotronstråling er, og hvordan den genereres. Videre vil det bli gitt en oversikt over utviklingen av synkrotron-anlegg i Europa, og betydningen for den (meget tverrfaglige) norske synkrotronforskningen. Avslutningsvis blir det aktuelle smakebiter fra pågående synkrotronbaserte forskningsprosjekter innen blant annet fysikk, kjemi, biologi og arkeologi.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (24.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol