Åpne foredrag med professor Even Ruud


Professor Even Ruud ved Universitetet i Oslo holder to gjesteforelesninger med tittel "Music and National Identity" i regi av NORDPLUS Music årkonferanse for koordinatorer og "Musikk og helse i sorg og livskrise" i Kunstfaglig Forum onsdag 24. oktober i Bjergsted.

Even Ruud er professor ved Institutt for musikkvitenskap, UiO, professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, og adjungerende professor i musikkterapi ved Institut for kommunikasjon ved Aalborg Universitet. Ruud skal holde to foredrag:

Onsdag kl. 14.15 - 15.15: "Music and National Identity"
Tema: Musikk og musikkens rolle i en omskiftelig prosess der nasjonal identitet stadig gjenskapes. Hvordan påvirker baltiske samarbeidspartnere nordisk samarbeid? Hvordan skiller nordisk samarbeid seg fra europeisk samarbeid?
Dette foredraget inngår som keynote-foredrag under NORDPLUS Music årskonferanse for koordinatorer i det nordisk-baltiske nettverket for utøvende musikk. NB: Foredraget innledes med et musikalsk innslag som starter presis kl. 14.15
Sted: Lille Konsertsal, Bjergsted

Onsdag kl. 18.00 - 19.30: "Musikk og helse i sorg og livskrise"
Foredraget inngår i Kunstfaglig Forums høstprogram
Sted: Lille Konsertsal, Bjergsted 


Sist oppdatert av Trym Holbek (22.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol