Kurs om skriveglede 18. oktober er avlyst


Kurset "Hvordan formidle akademisk skriving til studenter? Skriveglede!" er avlyst på grunn av sykdom. Birgitta Haga Gripsrud som skulle holdt kurset for SV-fakultetet i dag, vil i stedet holde kurset torsdag 25. oktober.

Alle ansatte på SV fakultetet ønskes velkommen til kursdager om veiledning av bachelor og masteroppgaver.

NB! Innholdet er det samme på torsdag 25. okt. og mandag 29. okt. Velg den dagen som passer best!

Torsdag 25. oktober (obs! Ny tid)
kl.8.15 til 12, Ellen og Aksel Lunds hus ( Hotellhøgskolen) rom H 300 ,3 etg.

Hvordan formidle akademisk skriving til studenter? Skriveglede!

Birgitta Haga Gripsrud ønsker å formidle verdien av skriveglede. Akademisk skriving kan oppleves som krevende for studenter. For å kunne komme i gang med oppgaveskrivingen, må mange studenter konfronteres med den hemmende frykten for å feile. Noen opplever det hele som et ork, eller blir sittende handlingslammet til panikken tar dem, - og fristen puster dem i nakken. Ved å løsne opp disse anstrengte «skrivemusklene» og bli venn med sin egen tekst på et tidlig stadium, frigjøres både skapende og intellektuelle prosesser hos den enkelte.

Birgitta Haga Gripsrud har en PhD i Cultural Studies fra University of Leeds. Hun er tilknyttet Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning og har holdt skrivekurs for studenter ved UIS i akademisk skriving. Hun er lærer i Skapende skriving ved Stavanger kulturskole, samt frilans skribent oversetter og formidler. Hun er også ansatt i Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus.

Dagen vil inneholde en blanding av foredrag og diskusjon, - alle sammen eller i grupper, avhengig av antall deltakere.

Mandag 29. oktober
kl.8.15 -12.00 Kjell Arholms hus, rom KA-020

Hvordan formidle akademisk skriving til studenter? Skriveglede!
Innholdet er det samme som 18. oktober.
Kl.12.00 lunsj i kantinen i Kjell Arholms hus.

Torsdag 8. november
Kl.9.15 -12.00 Hagbard Line hus rom, U-300

Fra tema til problemstilling.

Carl Cato Wadel, Førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag deler noen erfaringer knyttet til veiledning på prosessen fra tema til problemstilling på bacheloroppgaven i Samfunnsfag.
Torvald Øgaard, professor ved NHS, Norsk Hotelhøyskole: Vitnesbyrd fra NHS: Erfaringer fra forsøk på å løfte kvaliteten i masteroppgavene.

Diskusjon med utgangspunkt i innleggene. Alle sammen, - eller i grupper, avhengig av antall deltakere.
Kl.12.00 lunsj i kantinen i Hagbard Lines hus.

Torsdag 22. november.
Kl.8.15 -12.00 Kjell Arholms hus rom, -020

Dag Osmundsen, universitetslektor ved NHS, Norsk Hotelhøyskole: Dobbeltroller ved veiledning og sensur. Prinsipielt mer uforenlige enn hva praksis skulle tilsi?

Hvordan ivareta personvern, konfidensialitet og fortrolighet ved skriving av bachelor og masteroppgaver?
Diskusjon med utgangspunkt i forelesningene. Alle sammen,- eller i grupper avhengig av antall deltakere.
Kl.12.00-13.00 lunsj i kantinen i Kjell Arholms hus

Vennligst gi tilbakemelding til eva.haerem@uis.no innen mandag 15.oktober om hvilke dager du vil være med pga. bestilling av lunsj.
 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (18.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol