Rekordstort EU-prosjekt


Professor Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk fikk nylig gjennomslag for det største EU-prosjektet i universitetets historie. En million euro (7,4 millioner kroner) er satt av til prosjektet ved UiS.

1. oktober var det offisiell oppstart for «Accountability for cloud and other future internet services» (forkortet A4Cloud), et EU-finansiert prosjekt som har blitt tildelt ti millioner euro. Av den potten går én million euro, eller 7,4 millioner kroner, til forskningen på UiS. Det er det største EU-bidraget til et enkeltprosjekt på UiS noensinne.

Ansvarlighet i nettskyer
– Dette er et svært omfattende og veldig spennende prosjekt. Vi skal ha kickoff i England om et par uker, sier Rong.

Prosjektet er ledet av IKT-selskapene HP og SAP, og involverer også norske forskere fra SINTEF og UiS-senteret SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet). Forskerne skal utvikle et system for å sikre ansvarlighet i nettskyer som blant annet næringslivet vil kunne ta i bruk i fremtiden.

I dag finnes det ikke et robust nok regelverk som kan sørge for at de som administrerer store mengder data i nettskyer ikke misbruker sensitiv informasjon.

Utformer lovverk
En av utfordringene er å formulere reglene slik at de er mulige å implementere i et automatisk system.

– Vi skal bidra med kunnskap om hvordan vi kan overvåke at disse reglene blir fulgt, sier førsteamanuensis Tomasz Wiktor Wlodarczyk.

Han fungerer som administrativ koordinator for prosjektet ved UiS og bidrar samtidig i forskningsarbeidet. Andre bidragsytere ved UiS er professor Erdal Cayirci ved Institutt for data- og elektroteknikk og SEROS.

I første omgang er systemet forskerne utvikler rettet mot næringslivet, men lovverket kan også bli gjeldende på andre områder.

Les mer om prosjektet: «Snart kan Facebook bli stilt ansvarlig».

 

 

 

 


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (24.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
FP7 logo.
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling har et totalbudsjett på 51 milliarder euro som finansierer forskning i perioden 2007 til 2013.
Foto av Chunming Rong.
Professor Chunming Rong leder prosjektet ved UiS.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER