Invitasjon til konferansen Research for Development?


1. november 2012 på Litteraturhuset, Oslo

(in English below)

Norad og Forskningsrådet, i samarbeid med Det kgl. Norske Videnskapers Selskab, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norsk Forening for Utviklingsforskning, organiserer en konferanse med tittelen Research for Development?

Målsetningen med konferansen er å bidra til økt og felles forståelse for hvordan forskning kan være et virkemiddel i utvikling og fattigdomsreduksjon. Konferansen vil komme med anbefalinger for innretning av forskningens plass i bistanden i fremtiden. Det vil blant annet bli utarbeidet et notat til Kunnskapsdepartementet som innspill til den kommende stortingsmeldingen om forskning.

Konferansen vil også være en markering av 50-års jubileer til både Norad og Det Nordiska Afrikainstitutet, og dermed vil konferansen fokusere mye, men ikke utelukkende, på Afrika.

Politikere, bistandsforvaltere, forskningsadministratorer, sivile samfunnsorganisasjoner, forskere og journalister er særlig velkomne til å delta.

Konferansen arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 1. november og alle konferansedeltakerne inviteres til middag i Forskningsrådet kl. 18.00.

Det kan bli plassbegrensinger. Interesserte bes derfor registrere sin deltakelse på både konferanse og eventuell middag snarest og senest innen 22. oktober ved å fylle ut registreringsskjemaet.

Se Fullt programf her

 _____________________________________________________________________

The conference Research for Development? is organised as a cooperative effort between Norad, the Research Council of Norway, the Royal Norwegian Society of Science and Letters, the Norwegian Academy of Technological Sciences and the Norwegian Association for Development Research.

The conference is intended to contribute to a greater common understanding of how research can lead to development and poverty reduction. The debate will provide valuable input for decision-making on future Norwegian development and research policies. Recommendations will be prepared and delivered as a contribution towards the upcoming report to the Storting (Parliament) on Norwegian research policy.

The conference will also be used as an opportunity to celebrate the 50 years anniversary of both Norad and the Nordic Africa Institute; consequently much of the focus will be on Africa, though not exclusively.

Politicians, policymakers, development and research administrators in development and research, researchers and journalists are particularly welcome to participate.

The venue for the conference is Litteraturhuset in Oslo on November 1st this year, and will be capped with a dinner for all participants at the Research Council of Norway.

As seats may be limited, we ask you to register for the conference as soon as possible, by completing the registration form. Deadline for registration is 22 October.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (11.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol