Stipend for studie- eller forskningsopphold i Slovakia


Vil du studere, forske eller drive kunstnerisk arbeid i Slovakia? Nå har du sjansen! Søknadsfrist er 31. oktober for vårsemesteret, og 30. april for studieåret 2013/2014.

Stipendprogrammet støtter studenter, PhD-studenter, universitetslærere, forskere og kunstnere som vil oppholde seg eller forske ved et slovakisk universitet eller organisasjon.

Søknadsfristen er 31. oktober kl 16:00 CET. Stipendopphold kan planlegges for sommersemesteret (vårt vårsemester)
i det akademiske året 2012/2013. Søknader kan sendes inn via den elektroniske portalen www.scholarships.sk.

For det akademiske året 2013/2014 er søknadsfristen 30. april 2013.

Programsider med utlysning og søknadsskjema


Sist oppdatert av Trym Holbek (29.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Slovak Academic Information Agency logo
Stipendprogram til Slovakia

Opprettelsen av dette stipendprogrammet ble godkjent av den slovakiske regjerningen i 2005. Programmet finansieres av Ministeriet for utdannelse, vitenskap, forskning og idrett i den Slovakiske Republikk.