Midler til innovasjon og kommersialisering for UiS ansatte.


For å øke antall ideer og bedre legge forholdene til rette for innovasjon, har styret ved UiS vedtatt å øremerke 1 mnok på universitetesdirektørens budsjett for å følge opp kommersialiseringsinitiativ. Ikke for sent å sende inn søknader!

Prekubator TTO som UiS sin innovasjonsaktør skal forvalte midlene. Søknader som leveres innen 23. november vil bli behandlet i løpet av november.

Midlene kan anvendes til frikjøp av ansatte og kostnadsdekning til følgende:

1) Idebearbeiding
2) Patentutvikling og -oppfølging
3) Søknadsskriving
4) Mindre mulighetsstudie for å avklare innovasjonspotensial
5) Første prototype
6) Teknisk verifisering
7) Nettverksarbeid mot næringsliv
8) Reise
9) Mindre utstyr
10) Prosjektledelse

- inntil 30.000 til initielt ide-/prosjektarbeid
- inntil 200.000 for ideutvikling og prosjektutvikling


Midlene tildeles basert på en kort søknad på norsk eller engelsk med:
 

  • tittel
  • kort om enhet/avdeling og idehaver
  • problemområde
  • kort beskrivelse av løsning
  • potensielle partnere (industri eller offentlig aktør)
  • budsjett
  • kontaktinformasjon

Søknad sendes til ostebo@prekubatortto.no

Midler kan avsettes for ideer/prosjekter som har potensiale for lokal FORNY / Prekubator TTO finansiering (se innmeldingsskjema/DOFI på www.prekubatortto.no ), har Prekubator TTO finansiering og/eller har verifiseringsfinansiering.

Dersom du eller ditt miljø ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med  Anne Cathrin Østebø på e-post: ostebo@prekubatortto.no

.

 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (21.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol