Forum for undervisning: To PowerPoint or not to PowerPoint


Roy Norås fra UiS IKT vil torsdag 4. oktober innlede til diskusjon om bevisst og reflektert bruk av Power Point i undervisningen.

Torsdag 4. oktober kl 14.15 - 16.00 i rom U-314 i Hagbard Line-huset.

Forum for undervisning er åpent for alle ansatte som er opptatt av og engasjert i læring og undervisning.

Du finner mer om høstprogrammet for Forum på Unipeds nettsider.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (03.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol