Les 22. juli-rapporten!


Ledelsen ved UiS anbefaler alle ansatte å lese 22. juli-kommisjonens rapport.

Kunnskapsdepartemenet har hatt planen på høring, også hos høyere utdanningsinstitusjoner.

Kommisjonen anbefaler at ledere på alle nivå i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoarbeid.

Beredskap gjelder alle og det anbefales at alle ansatte i det minste leser kommisjonens oppsummeringer og anbefalinger.

Rapporten fra Gjørv-kommisjonen kan du lese her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol