Nye midler til internasjonale prosjekt i Nordplus-programmet


I høst lyses det ut ekstra midler til prosjektsamarbeid innen nordiske språk og til forberedende besøk innen delprogrammene Junior og Voksen.

Nordplus Nordiske Språk
Det blir lyst ut midler i delprogrammet Nordplus Nordiske Språk. Det er i denne omgang kun mulig å søke om støtte til prosjekter som omhandler nordiske språk.

Nordplus Junior og Nordplus Voksen - forberedende besøk

Det blir anledning til å søke om støtte til forberedende besøk innen både Nordplus Junior og Nordplus Voksen. Formålet med forberedende besøk er at de som sitter med en idé til et prosjekt og en potensiell samarbeidspartner kan få støtte til å gjennomføre et besøk hos denne. På denne måten kan de to potensielle samarbeidspartnerne avklare om de skal sende en felles søknad om støtte til et prosjekt på et senere tidspunkt.

Søknadsfrist for begge utlysningene er 1. oktober 2012.

Mer informasjon om utlysningen og Nordplus-programmet finner du på www.nordplusonline.org.

Har du spørsmål, kan du kontakte fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol