Innhold på ansattsidene er omstrukturert


Nå er menyer/innhold på disse sidene omorganisert. Hva er flyttet hvor?

Noen tidligere overordnede hovedmenyer/faner er fjernet og innhold har blitt flyttet, og nye hovedmenyer har kommet til.

Innholdet på ansattsidene er nå organisert i følgende hovedmenyer (fra venstre til høyre i den horisontale menylinja):

- Aktuelt
- Planer, prosesser og rapporter
- Utdanning
- Forskning
- Bibliotek
- Håndbøker
- IT-hjelp
- Organisasjon

"Utdanning", "Planer, prosesser og rapporter", "Håndbøker" og "IT-hjelp" er nye hovedmenyer, og innholdet i de tidligere hovedmenyene "Fag og studiesaker", "UiS håndbøker", "Styrer, råd og utvalg" og "Personal" er flyttet.

Utdanning
Denne fanen er ny og omfatter informasjon knyttet til utdanning, undervisning, studieadministrasjon og retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid.

Den tidligere fanen "Fag og studiesaker" er flyttet inn i denne nye fanen under navnet .
Dette navnet ble valgt for at det ikke skulle forveksles med innholdet i venstremenyen .
Sistnevnte meny er en nettilpasset presentasjon av "Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger" som ble vedtatt i Styret 1. mars 2012 og var gjeldende fra 1. august 2012.

Planer, prosesser og rapporter
Under denne fanen er det samlet informasjon om ulike overordnede prosesser, styrende planer, rapporter og ulike retningslinjer.
Tidligere har mye av denne informasjonen ikke hatt en "fast bopel" og blitt plassert mer eller mindre tilfeldig under ulike menyer.

Denne fanen inneholder så mye informasjon at det er valgt en alfabetisk rekkefølge på venstremenyen.

Håndbøker
Denne fanen fører deg til nettstedet hvor de ulike UiS-håndbøkene ligger samlet: Medarbeiderhåndbok, Lederhåndbok, HMS-håndbok, Økonomihåndbok og Prosjekthåndbok. Innholdet i håndbøkene lå tidligere i de nå tilbaketrukkede fanene "UiS-håndbok" og "Personal".

IT-hjelp
Tidligere lå IT-hjelp under fanen "UiS-håndbok", som altså er fjernet, men er nå flyttet opp i den horisontale hovedmenyen. Dette ble gjort for å gi en lettere tilgang til informasjon om IT-verktøy og -tjenester som alle ansatte benytter seg av daglig. 

Innhold som lå under tilbaketrukkede faner
Det meste av innholdet som lå under "Personal" er flyttet til Medarbeiderhåndbok og HMS håndbok. "Uniped" ligger nå under "Utdanning.

Informasjon om innkjøp, regnskap, lønn og prosjekt som lå under "UiS-håndbok", er flyttet til Økonomihåndbok og Prosjekthåndbok.

Informasjon om kvalitetssystemet, grafisk profil (med info om bl.a. visittkort), flagging, brannvern og beredskap og krise som lå under "UiS-håndbok", er flyttet til Planer, prosesser og rapporter.

Informasjon om driftstjenester, ePhorte og posttjenesten som lå under "UiS-håndbok", er flyttet til de respektive undermenyene til Felles ressurssenter under "Organisasjon".

Styrer, råd og utvalg
Fanen "Styrer, råd og utvalg" er fjernet fra den horisontale hovedmenyen. Denne fanen var det ønskelig å beholde i overordnet meny, men rent teknisk var det ikke plass.
"Styrer, råd og utvalg" bor nå under Planer, prosesser og rapporter, men det er også lenket til menyen fra kolonneartikkel (gråbeige felt) rett under Organisasjon og Planer, prosesser og rapporter. Det er også gitt en enkel inngang fra venstremenyen (nederst) under Aktuelt.

 

 

 

  

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol