Omstrukturering av innhold på ansattsidene


I løpet av torsdag 6. og fredag 7. september vil det bli jobbet med å omstrukturere innholdet på ansatt.uis.no. Det betyr at ansattsidene vil være noe ustabile med hensyn til hvor menyer og innhold ligger i dette tidsrommet.

Bakgrunnen for omstruktureringen er at det i løpet av årene har kommet til mye nytt innhold og nye menyer på ansattsidene.
I tillegg er informasjon knyttet til HMS, personal og økonomi flyttet over til ulike håndbøker som ligger i et annet verktøy enn det som brukes for å publisere på ansatt.uis.no.

Derfor er det på tide med en opprydding og omstrukturering som forhåpentligvis gjør det enklere for ansatte å finne den informasjonen som de har behov for.

Håndbøker
Allerede i oktober i fjor lanserte personalavdelingen Medarbeiderhåndbok og HMS-håndbok. I januar i år kom Økonomihåndbok, Lederhåndbok og Prosjekthåndbok. Håndbøkene har vært tilgjengelige fra et banner på ansattsidene, men vil etter omstruktureringen bli liggende som en fane i hovedmenyen. Dermed blir inngangen mer synlig og håndbøkene en mer integrert del av informasjonen som tilbys UiS-ansatte.

Utdanning
Som en del av omstruktureringen vil det også komme en ny fane i hovedmeny med navn "Utdanning". Det har vært et behov for å samle infomasjon for ansatte som er knyttet til utdanning, undervisning og studieadministrasjon.

Omstruktureringen av eksisterende innhold skal være ferdig i løpet av fredag 7. september.

 

 


 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol