Satsning på internasjonale fellesgrader


Vil du lære mer om internasjonale fellesgrader? Bli med på veiledningsseminar og finn ut hvordan dere kan bygge internasjonalt samarbeid rundt et studieprogram.

Kunnskapsdepartementet ser på fellesgrader som et satsingsområde for norsk høyere utdanning innen internasjonaliseringsområdet. Utvikling av fellesgrader sammen med internasjonale samarbeidspartnere er ment som et virkemiddel for å øke kvaliteten på norsk høyere utdanning.

Utlysning av midler til utvikling av fellesgrader
Departementet lyste i vår ut midler til utvikling av fellesgrader. En ny utlysning er nå ute, med søknadsfrist 10. desember 2012. Det er satt av i alt 8 millioner NOK og prosjekter kan tildeles inntil 500 000 fordelt over to år for å utvikle en fellesgrad med en eller flere utenlandske institusjoner. Søknadsskjema vil være tilgjengelig fra uke 36. Det er også mulig å søke om midler til forberedende besøk i forbindelse med prosjektet.
Full utlysning og mer informasjon

Veiledningsseminar 28. september
SIU arrangerer et veiledningsseminar for potensielle søkere på Radisson BLU Hotel Gardermoen, 28. september 2012. Påmeldingsfrist er 21. september.
Program og informasjon om seminaret finner du her.

Les UiS' egen fellesgrad-guide
UiS har utviklet et eget veiledningsdokument for utvikling og drift av internasjonale fellesgrader. Den gir deg i detalj en gjennomgang av de faktorer som er viktige å ta med i planleggingen og implementeringen av fellesgrader.
Du finner veiledningsdokumentet her.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (03.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol