Forum for undervisning


"Eksamen som ledestjerne for undervisnings-planleggingen." Førsteamanuensis Øystein Hatteland vil dele erfaringer knyttet til sammenhengen mellom arbeidsform og eksamensform.

Masterstudiet i endringsledelse har noen emner som henvender seg direkte til studentenes nåværende eller kommende yrkespraksis. Førsteamanuensis Øystein Hatteland har hatt ansvaret for undervisningen i organisasjonsutvikling på masterstudiet i endringsledelse gjennom en årrekke, og gjør rede for sine erfaringer med tilrettelegging av det pedagogiske opplegget i dette emnet. Han vil særlig legge vekt på hvordan en tidlig beslutning om å innføre hjemmeeksamen med utgangspunkt i et for studentene selvopplevd case, satte avgjørende føringer for læringsutbyttebeskrivelsen og valg av arbeidsformer.

Innledningen varer en liten time med påfølgende diskusjon.

Tirsdag 22. januar kl 14.15 - 16.00.

Sted: Kjell Arholms hus rom 139.

 

Forum for undervisning - program for vårsemesteret

Vårprogram for Forum for undervisning er under utarbeidelse og vil komme på Unipeds sider under Utdanning.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no