Forum for undervisning


"Eksamen som ledestjerne for undervisnings-planleggingen." Førsteamanuensis Øystein Hatteland vil dele erfaringer knyttet til sammenhengen mellom arbeidsform og eksamensform.

Masterstudiet i endringsledelse har noen emner som henvender seg direkte til studentenes nåværende eller kommende yrkespraksis. Førsteamanuensis Øystein Hatteland har hatt ansvaret for undervisningen i organisasjonsutvikling på masterstudiet i endringsledelse gjennom en årrekke, og gjør rede for sine erfaringer med tilrettelegging av det pedagogiske opplegget i dette emnet. Han vil særlig legge vekt på hvordan en tidlig beslutning om å innføre hjemmeeksamen med utgangspunkt i et for studentene selvopplevd case, satte avgjørende føringer for læringsutbyttebeskrivelsen og valg av arbeidsformer.

Innledningen varer en liten time med påfølgende diskusjon.

Tirsdag 22. januar kl 14.15 - 16.00.

Sted: Kjell Arholms hus rom 139.

 

Forum for undervisning - program for vårsemesteret

Vårprogram for Forum for undervisning er under utarbeidelse og vil komme på Unipeds sider under Utdanning.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol