Mer forskning på helse- og velferdstjenestene


Første utlysning er klar for Forskningsrådets nye program for praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVEL). Søknadsfrist 17. oktober

Programmets mål er å videreutvikle helse- og velferdstjenestene, i tillegg til å videreutvikle utdanningene innenfor dette fagfeltet. Programmet skal bidra til samarbeid mellom forskning, utdanning, yrkesutøvere og
brukere. Det skal også styrke praksisbasert forskning og kunnskapsbasert praksis.

Les mer her

Se også St.meld. 13 "Utdanning for velferd", som danner grunnlaget for dette nye programmet.

Utlysningen er å finne på Forskningsrådets sider

Har du spørsmål, eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved rådgiver for NFR prosjektstøtte, Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (24.08.2012)

Skriv ut artikkel print symbol