Russlandsprogrammet utlyser midler til tiltak for 2012


Ønsker du å utvikle kontakt med samarbeidspartnere i Russland? SIU utlyser midler til kortvarige samarbeidstiltak innen de fleste fagfelt med søknadsfrist 14. september 2012.

Russlandsprogrammet har som mål å bidra til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og tilsvarende institusjoner i Russland for å bygge opp langsiktig samarbeid. Totalt er 3 mill. kr. gjort tilgjengelig i denne utlysningen. Hvert prosjekt kan søke om inntil kr. 200 000,-, eller inntil kr. 300 000,- for nettverk med tre eller flere partnere. Flere utlysninger av samme art vil komme for hele programperioden 2011-2015.

Støtteverdige aktiviteter i denne utlysningen er:

 • Nettverksbygging/seminar/workshops/studieturer
 • Utvikling av felles kurs, studieprogrammer eller grader
 • Felles undervisning og veiledning
 • Mobilitet for studenter og/eller vitenskapelig ansatte
 • Andre aktiviteter kan også støttes

Disse fagfeltene er støtteverdige i denne utlysningen (profesjonsfag dekkes også innen disse fagfeltene):

 • Petroleum
 • Klima og energi
 • Miljøteknologi og bærekraftig ressursutnyttelse
 • Business
 • Helse
 • Humanistiske fag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Maritime studier

Prioritet vil gis til prosjekter med potensial til å bidra til å nå følgende mål:

 • Styrking av samarbeid om robuste studieprogram innen sektorer med høy prioritet ved utdanningsinstitusjonene og nasjonalt
 • Erfaringsutveksling vedrørende deltakelse i Bologna-prosessen
 • Heving av utdanningskvaliteten ved samarbeidsinstitusjonene
 • Styrking av akademisk samarbeid mellom Norge og Russland
 • Styrking av gjensidig kunnskap om hverandres språk og kultur

Søknad skal skrives i SIU sitt elektroniske søknadssystem Espresso. I tillegg til selve søknaden skal det signeres på et omslagsark og som minimum legges ved et intensjonsbrev fra den russiske partnerinstitusjonen om vilje til samarbeid.

Programdokument og full utlysningstekst finnes på www.siu.no/russia.

For mer informasjon og rådgivningvedrørende søknadsskriving og oppfølging, kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.

NB: Prosjekter som mottok langsiktig støtte i 2012 kan ikke søke på midlene i denne utlysningen.


Sist oppdatert av (03.08.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
Moskva Den Røde Plass
Russlandsprogrammet

Russlandsprogrammet administreres av SIU og får sine midler fra Utenriksdepartementet.