Konferanse om kultursamarbeid og EØS-midlene


Norsk kulturråd og Riksantikvaren arrangerer i fellesskap en kick-offkonferanse for kultursektoren 11. oktober 2012 i Oslo. Her vil de presentere mulighetene for kultursamarbeid med EØS-mottakerlandene.

Gjennom EØS-programmene åpner tolv land for kultursamarbeid med norske aktører innen kulturutveksling/kulturminner.
Er du er interessert i å være med på spennende og innovative prosjektsamarbeid på kultur/kulturminnefeltet, eller å få mer informasjon om internasjonalt kultursamarbeid og EØS-midler? 11.oktober viser Kulturrådet deg mulighetene!

Sett av dagen for å sjekke ut hvilke programmer som passer for deg, få informasjon om søknadsfrister og tematiske områder, og treffe andre potensielle søkere. Som del av konferansen vises også en forestilling med kunstneriske høydepunkter fra forrige runde med kulturutveksling mellom Polen og Norge til glede og inspirasjon.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Riksantikvaren: Aleksandra.petie einen@ra.no
Kulturrådet: kulturutveksling@kulturrad.no
Facebook: EEA Grants Culture

__________________
Tekst: Norsk Kulturråd


Sist oppdatert av (08.08.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS-midlene logo
EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EU.
EØS og kultursamarbeid

EØS-midlene har mange tematiske prioriteringsområder, også kultursamarbeid, kulturutveksling og kulturminne. Norsk Kulturråd er sammen med Riksantikvaren norsk nasjonalt kontaktpunkt for informasjon om utlysninger, kontaktmøter og formidling av kultursamarbeid.

Kontakt gjerne Trym N. Holbek for mer informasjon om EØS-midlene og kultursamarbeid.