Nye muligheter innenfor verdens største forskningsprogram - siste store utlysning i FP7


De siste store utlysningene i EUs sjuende rammeprogram (FP7) ble publisert den 10. juli 2012. Dette er den største utlysningen noensinne i rammeprogrammet, med mer enn 60 milliarder norske kroner i potten.

Det er flere utlysninger (totalt 52 utlysninger) innenfor alle de tematiske områdene i samarbeid (Cooperation), mobilitet (People) og kapasitet (Capacity) delen av programmet, i tillegg til utlysninger innenfor det europeiske forskningsrådet (Ideas- Starting/advanced grants).

Utlysningene skal utgjøre en bro til det neste rammeprogrammet – Horizon 2020, og har et særskilt fokus på innovasjon og store samfunnsutfordringer.

  • 4,8 mrd. euro (om lag 36 mrd. kroner), vil investeres i tematiske prioriteringer, herunder bevaring av hav og vann, bedre bruk av råvarer, effektiv energi, biologiske ressurser, smarte byer, hjerneforskning, mikrobisk resistens og reform i offentlig sektor.
  • Attraktiviteten av Europa for forskere skal styrkes gjennom ERC-stipend (starting/advanced grants) og mobilitets- og karrieretiltak (Marie Sklodowska-Curie Actions) på i alt 2,7 mrd. euro (om lag 20,3 mrd. kroner).
  • Det vil gjennomføres en pilotutlysning med fem såkalte «ERA-chairs» (jf. Horizon 2020-forslaget) ved universiteter og forskningsinstitusjoner.
  •  I utlysningene inngår også en egen SMB-pakke på 2,1 mrd. euro, eller 15,8 mrd. kroner

Research Participant portal- FP7 Calls (klikk for å finne utlysningene)

Dette er en unik mulighet for forskere ved UiS til å søke europeiske forskningsmidler gjennom deltakelse i europeiske samarbeidsprosjekter. Deltakelse i årets utlysninger er også viktig for å posisjonere seg til EUs neste storsatsing, Horizon 2020.

EU/NFR- enheten har i forkant av disse utlysningene holdt informasjonsmøter ved UiS, i samarbeid med forskningsrådet. Det vil også i løpet av sommer/høsten være relevante nasjonale og europeiske møter/informasjonsmøter hvor man kan delta innenfor de ulike tematiske områdene. Ta kontakt med EU/NFR- enheten for mer informasjon. Vi administrerer også prosjektetableringsstøtten (rammebevilgning fra Norges forskningsråd) for arbeidet med EU-søknader ved UiS.

Ta gjerne kontakt med EU/NFR- enheten om du har spørsmål eller er interessert i å vite mer om muligheter for deltakelse for deg og din forskergruppe innenfor EUs forskningsprogram.

The European Commission has today launched 52 calls for proposals for the 2013 FP7 calls. Calls cover the Cooperation, Ideas, People and Capacities pillars.

The total budget for the calls is around EUR 8 billion, and these are the final calls to be launched under FP7. To access the call documentation click on the Research Participant Portal.

Lenker/Links:
NFR: Utlysningene er offentliggjort
Press release: €8.1 billion investment in research and innovation to create growth and jobs
 

 

 


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (11.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol