Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner 2012


Universitetsdirektøren i samråd med rektor har nå foretatt tildelingen av stipendent som er et virkemiddel for å få flere kvinnelige ansatte med professorkompetanse.

Det kom i år inn tilsammen 11 søkander til stipendent.

Hensikten med stipendet er å gi en lengre sammenhengde periode til forskning.

De som tildeles stipendet for 2012 er:

Siri Dybwig, IMD ved Det humaninstiske fakuletet

og

Bodil Furnes, IH ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Vi gratulerer og ønsker lykke til med arbeidet som vi gi et godt tilsig i arbeidet for å få frem egne dyktige kvinner i professor stillinger ved UiS.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol