Bli med i undersøkelse om språkarbeid i staten!


Språkrådet ønsker å kartlegge hvordan statsansatte arbeider med språket i tekstene sine, hvilke hjelpemidler de bruker når de skriver, og hvilke holdninger de har til språkarbeid.

Derfor har vi laget en spørreundersøkelse. Undersøkelsen inneholder spørsmål til både ledere og andre ansatte, og det er viktig at vi får svar fra alle grupper.

Vi håper at du kan bruke 7¬–8 minutter på å besvare spørsmålene i skjemaet. På den måten kan du hjelpe oss med å utvikle vårt tilbud til statsansatte. I det vedlagte brevet fra Språkrådets direktør og fagråd kan du lese mer om undersøkelsen.

Vi ber om at du svarer på spørsmålene så snart som mulig, helst innen en uke.

Ipsos MMI gjennomfører undersøkelsen på vegne av Språkrådet og garanterer at alle som svarer, får være anonyme.

Spørreskjemaet finnes i begge målformer. Klikk her for å starte utfyllingen og velge målform.

Hvis du ikke får åpnet lenken, eller hvis du har andre problemer i forbindelse med undersøkelsen, kan du ta kontakt med Bjørn-Ole Johannesen i Ipsos MMI på e-post eller telefon 22 95 47 34.

Hvis du har andre spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt med Språkrådet på telefon 22 54 19 72 / 22 54 19 60 eller på e-post.

Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen!

Vennlig hilsen Språkrådet og Ipsos MMI
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (25.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol