Øyvind Arntsen får ViS-prisen


Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) deler ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk, for andre gang i 2012. Prisen for 2012 går til radioprogrammet Museum, NRK P2 ved programleder Øyvind Arntsen.

Vitenskapsakademiets begrunnelse for tildelingen er:

Museum, som er blitt til etter en idé av programleder Øyvind Arntsen, og produseres og redigeres av ham, er et vitenskapsprogram som følger tett med ved forskningsfronten innen norsk historie og arkeologi. Museum har eksistert i 11 år. Siden starten i januar 2001 er det produsert nærmere 450 programmer av høy, og stigende, kvalitet. Redaksjonen gjør gjennomgående meget gode valg av problemstillinger og av forskere som intervjues i programmet. Programmet er tematisk spesialisert mot ett område, noe som er et dristig valg av P2-ledelsen, og som bidrar til å gjøre dette høye faglige nivået mulig.

Museum har et kritisk spørrende blikk på forskningen, og ser etter de politiske implikasjonene av arkeologi og historie. Det blir stilt krav til forskere som intervjues - og satt spørsmål med ulike tolkninger. Programmene har i noen tilfeller fått videre betydning for de forskningsmiljøer og lokalmiljøer som har vært involvert.

Museum-programskaperen klarer - i tillegg til å være faglig oppdatert - å aktualisere radio som “følelsesmedium” på en måte som samtidig egner seg til å føre noen av de mest velbegrunnede diskusjoner om vitenskap vi har i landet. Programlederen har særlige ferdigheter i å visualisere materialet, noe som resulterer i ypperlig radio.

Museum har et særlig høyt nivå på det håndverksmessige innen journalistikk, oppbygning av programmene, valg av spørsmål som stilles, steder som oppsøkes og generell lydsetting. De programansvarlige forteller historier på en engasjerende måte - og gjør forskningsarbeidet til dramaturgiske enheter hvor lytterne opplever å få følge forskningen skritt for skritt fra kildejakt, registrering og gjennomgang av forskningsmateriale, og i tolkningsprosesser.

ViS-prisen blir delt ut etter forslag fra landets pressefolk og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler og etter innstilling av en nominasjonskomité oppnevnt av ViS. Nominasjonskomiteen har bestått av preses i ViS, professor Martha J. Ulvund ved Norges veterinærhøgskole, førsteamanuensis Harald Hornmoen ved Høgskolen i Oslo, debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende, redaktøren i Pressehistorisk Tidsskrift Arnhild Skre og dekan Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo som representant for Norsk Presseforbund.

Prisen på kr 50 000 blir delt ut torsdag 14. juni 18.30 i Arkeologisk museum, Stavanger. Utdelingen vil bli etterfulgt av at prisvinneren vil holde foredrag om sin forskningsjournalistikk. Alle er hjertelig velkommen.

ViS-prisen er finansiert av avisene Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.
 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (08.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no