SIU gir ut landrapport om Kina


Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gir ut en rapportserie med utredning og analyse, og den nyeste tar for seg Kina og utdanningssamarbeid.

Folkerepublikken Kina er verdens mest folkerike stat, og går trolig forbi USA som verdens største økonomi i løpet av få år. Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og er også her på veg til å bli en viktig global aktør. Landrapport Kina inneholder artikler om kinesisk høyere utdanning, og om samarbeidet norske universiteter og høgskoler har med institusjoner i Kina.

Forskere med omfattende kjennskap til Kina har bidratt med artikler, i tillegg til Norges forsknings- og utdanningsråd ved den norske ambassaden i Beijing, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Heftet er rikt illustrert. SIU håper rapporten kan inspirere og hjelpe ansatte ved universiteter og høgskoler som er interesserte i samarbeid med Kina.

Last ned rapporten i pdf-format her


SIU har også utgitt en rapport om utvikling og trender i det kinesiske utdanningssystemet. Denne rapporten kom i 2011, og er tilgjengelig her (pdf): Chinese Higher Education Reforms and Tendencies: Implications for Norwegian higher education in cooperating with China (SIU, 2011).


Sist oppdatert av (07.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
SIU Rapportserie

En av SIUs viktigste oppgaver som kompetansesenter er å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. Formålet med SIUs rapporter er å gi myndigheter og sektoren selv økte forutsetninger for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering.

Her finner du alle rapportene som er gitt ut hittil i serien