Filmframvisning for barn


I forbindelse med at det er streik i skoler og barnehager er det en del barn med på jobb nå om dagen. For dem dette gjelder har vi mulighet til filmfremvisning i rom Ø-120.

De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet tar kontakt med Rolf Jegervatn ved AØV, slik at vi får en oversikt over antall barn som ønsker å se film.

Videre må det organiseres vaktlister for pass av barna som vil være i filmrommet. Dette setter vi opp sammen etter at vi vet hvor mange som vil benytte seg av tilbudet.

Send en e-post til rolf.jegervatn@uis.no.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol