Søk fagstipend ved Det norske institutt i Roma


Instituttet utlyser nye fagstipend for perioden 2012–2013 med søknadsfrist 10. september.

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie 
Foto: UiO

Det norske institutt i Roma (DNIR) skal drive forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold fram til i dag.

Målgrupper og krav til søkere
Stipendordningen gjelder for:

  • Mastergradsstudenter
  • Doktorgradsstipendiater
  • Yngre forskere uten fast ansettelse

Søkere må legge frem en prosjektbeskrivelse som dokumenterer nytten av et opphold i Roma, samt en spesifisering av hvilken periode søknaden gjelder (dato for opphold i Roma), og hvor mye midler det søkes om (budsjett). Prosjektet må faglig ligge innenfor DNIRs formålsparagraf1. Søkere må være tilknyttet norske universiteter eller høgskoler.

Søknadsfrist: 10. september 2012.

Rammer for stipender
Størrelsen på stipendet vil avhenge av søkerens prosjekt og oppholdets varighet. Oppholdet må finne sted i høsten 2012 og/eller i første halvdel av vårsemesteret 2013, og være av minst tre ukers varighet. Det kan søkes om støtte på minimum kr. 10 000 og maksimum kr. 30 000.

Støtten skal bidra til å dekke reise- og oppholdsutgifter, og forutsetter innkvartering i enkelt- eller dobbeltrom i en av instituttets studentleiligheter.

Søkerne som blir tildelt stipend vil få arbeidsplass ved DNIR, og kan under oppholdet bli bedt om å holde en presentasjon av sitt prosjekt.

Søkere som tidligere ikke har fått stipend, vil prioriteres dersom prosjektet har den nødvendige relevans og kvalitet. Unntaksvis kan stipend tildeles på nytt, men ikke mer enn to ganger totalt.

Innlevering av søknad og kontaktinformasjon
Søknad med CV, karakterutskrift, prosjektbeskrivelse, veilederattest og budsjett sendes elektronisk til avdelingsleder Anne Nicolaysen, epost: anne.nicolaysen@roma.uio.no


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol