Magne Rinde er død


UiS har mottatt det triste budskapet om at en av våre tidligere ansatte, Magne Rinde, døde onsdag 30. mai, etter lang tids sykdom. Magne Rinde ble 55 år gammel.

Rinde hadde hovedfag i sosiologi og begynte i vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag ved Sosialhøgskolens barnevernlinje i 1988. Fra 1989-91 var han ansatt i midlertidig oppdragsstilling ved høgskolens etter- og videreutdanningsavdeling, en avdeling som han ledet i perioden 1991-93. I 1993 ble han fast ansatt som høgskolelektor ved høgskolens barnevernspedagoglinje.

Fra 1994 og frem til han i 2005 ble rammet av sykdom hadde Rinde hel- eller delvis permisjon fra sin fagstilling. Dette for å ivareta verv som instituttleder (1994-96) og dekan (2000-03) ved Avdeling for helse- og sosialfag samt drive fagforeningsarbeid i høgskolesektoren (både på nasjonalt plan og ved høgskolen).

I 1999-2000 var han tilknyttet høgskoledirektørens stab som prosjektleder i tilknytning til gjennomføring av administrativt utviklingsprosjekt ved høgskolen og i 2004-05 var han leder av Norsk tjenestemannslags landsforening.

Begravelsen finner sted i Revheim kirke tirsdag 5. juni kl 13.00.

UiS flagger på halv stang i denne anledningen.  


Sist oppdatert av Silje Stangeland (04.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol