Vikarstipendordningen evalueres


Ordningen med vikarstipend er under evaluering og inntil videre kan en derfor ikke søke om stipend før saken er behandlet av styret.

Det foretas i disse dager en grundig gjennomgang av vikarstipendordningen av UiS. Personalavdelingen har etter innspill fra enhetene utarbeidet et forslag til endring av dagens praksis.

Forslaget vil først bli styrebehandlet den 4. oktober. Dette medfører at en inntil videre ikke kan søke om vikarstipend for perioden 2013-2014.

Personalavdelingen vil komme med mer informasjon så snart saken er behandlet av styret.

Spørsmål kan rettes til kjetil.k.halvorsen@uis.no


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (31.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol