Disputas om undervannsbrønner


Lorents Reinås forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger 1. juni. Doktorgradsarbeidet vil kunne føre til lengre levetid for undervannsbrønner på norsk sokkel.

Lorents Reinås (41) er fra Varhaug, og er utdannet sivilingeniør i offshoreteknologi fra daværende Høgskolen i Stavanger i 1995. Han jobber til daglig som overingeniør i brønnteknologi i Statoil. Doktorgradsarbeidet hans ble finansiert av Statoil og veiledet av professor Bernt Sigve Aadnøy ved Institutt for petroleumsteknologi og professor Ove Tobias Gudmestad ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Tretthet i undervannsbrønner
Avhandlingen til Reinås har fått tittelen "Wellhead Fatigue Analysis - Surface casing cement boundary condition for subsea wellhead fatigue analytical models". Den bygger på syv artikler som tar for seg estimering av materialtretthet i undervannsbrønner. Doktorgradsarbeidet har resultert i en mer nøyaktig modell for å beregne belastningen disse brønnene utsettes for.

Bidrag til økt oljeutvinning
Nordsjøen er en moden oljeprovins med rundt 500 undervannsbrønner i produksjon. For å sikre fortsatt oljeproduksjon fra eksisterende felter er det nødvendig å bore flere brønner.

- Forbedret evne til å estimere faren for materialtretthet vil bety at eksisterende undervannsbrønner kan produsere lenger. På den måten er dette arbeidet et bidrag til økt utvinning av olje og gass fra eksisterende felter på norsk sokkel, sier Reinås.

Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger kl. 12.15 fredag 1. juni og er åpen for alle.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (30.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Lorents Reinås.
Lorents Reinås disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 1. juni.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no