Nytt system for prosjektoppfølging (POS)


Nytt system for prosjektoppfølging (POS) av ekstern finansiert virksomhet er nå tatt i bruk ved UiS.

POS vil erstatte nåværende rapportering til prosjektleder, samt gi bedre tilgjengelighet i forhold til å få all relevant informasjon og dokumentasjon samlet ett sted. POS vil være tilgjengelig via egen web-løsning.

Dette medfører i første omgang at alle prosjekt vil få ny prosjektidentitet (ny nummerserie). Dette arbeidet er nå igangsatt, og alle prosjektlederne vil få fortløpende beskjed om ny prosjektid (prosjektnummer).

 

Neste trinn vil deretter bli å implementere systemet gradvis per institutt/enhet. Fakultetene og museet vil bli involvert i fastsettelsen av en utrullingsplan. Invitasjon til opplæring for økonomifunksjonene, prosjektledere og ledelsen vil bli sendt ut etter hvert.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (18.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol