Midler til utvikling av nordiske masterprogram


Nordic Master Programme utlyser midler til utvikling av felles masterprogram. Inntil 1 mill. DKK kan tildeles prosjekter med minst tre nordiske partnere.

Nordic Master Programme har en sentral rolle i Nordisk Ministerråds satsing for å profilere Norden som kunnskapsregion.

SIU opplyser at et Nordic Master Programme (NMP) skal være et felles masterprogram som tilbys i samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner fra minimum tre nordiske land. Dette sikrer en bred utdanning som kan trekke på det beste nordiske universiteter har å tilby og programmene skal være attraktive både for nordiske og ikke-nordiske studenter.

Denne utlysningen dekker programsamarbeid mellom Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge.Det skal gis støtte til utvikling av inntil 3 masterprogrammer, med en øvre grense for tildeling i hvert prosjekt på 1 mill. DKK. Legg merke til at midlene kun skal brukes til utvikling av felles studieprogram, ikke til implementering og drift. Planlagt oppstart for studieprogrammene som får tildeling er satt til høsten 2014, forutsatt godkjenning av studieplaner ved hver partnerinstitusjon.

Utlysning og søknad
Full utlysning og søknadsinformasjon finner du på www.siu.no/nordicmaster. Søknader skal skrives i SIU sitt søknads- og rapporteringssystem Espresso.

Søknadsfrist: 14. september 2012 kl. 15:00

Kontaktpersoner ved UiS er fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av (15.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
Nordisk Ministerråd logo
Nordic Master Programme

Nordic Master Programme skal lede frem til akademisk sterke programmer av høy kvalitet for å styrke nordisk høyere utdannings konkurranseevne i et stadig mer globalisert utdanningsmarked. SIU administrerer Nordic Master-ordningen på vegne av Nordisk Ministerråd.