Videreutvikling av eksterne nettsider - www.uis.no


De eksterne nettsidene til UiS har vokst kraftig, både når det gjelder menystruktur og informasjonsomfang, og mange opplever det som lite brukervennlig å finne den informasjonen som de søker.

Derfor er det nå satt i gang et prosjekt for å få en ny måte å strukturere innhold på, som bedre ivaretar de ulike enhetenes behov både når det gjelder studietilbud, forskning og instituttpresentasjoner.

Det er altså UiS sitt eksterne nettsted - www.uis.no - som skal videreutvikles. UiS' nåværende publiseringsverktøy, CorePublish, skal fremdeles benyttes og innholdet som allerede finnes på nettsidene vil følge med ny løsning.

Nye www.uis.no skal etter planen være klar til medio november inneværende år.

Les mer om prosjektet, gjennomføring og forankring. (pdf)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (10.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol