Lønnsoppgjøret i staten - varsel om plassoppsigelser


Det er nå klart at ansatte ved UiS vil bli tatt ut i en eventuell streik. Organisasjonene må seinest i løpet av fredag 18. mai ha varslet hvilke ansatte som i første omgang blir tatt ut.

Både LO Stat, YS Stat, UNIO og Akademikerne har varslet plassoppsigelser ved UiS. Det betyr at medlemmer fra disse organisasjonene kan bli tatt ut i streik. Organisasjonene må seinest i løpet av fredag 18. mai ha varslet hvilke ansatte som i første omgang blir tatt ut.

Meglingsfristen utløper 23. mai kl 24.00 og plassfratredelse (streik) kan tidligst iverksettes fra 24. mai 2012 kl.00.00.

Personalavdelingen vil komme tilbake med mer informasjon.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (10.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol