Nye prosjektmidler til Nord-Amerikasamarbeid i 2012-2013


Også i år lyser SIU ut prosjektmidler til Nord-Amerikasamarbeid - denne gangen med økt rammer. Søknadsfrist er 26. september 2012.

Prosjektmidlene er et virkemiddel i regjeringens Nord-Amerikastrategi, og skal bidra til å etablere nye og fornye eksisterende samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i USA / Canada. Det inviteres til søknader fra alle fagfelt, også tverrfaglige samarbeid, og innen alle utdanningsnivåer.

Søknadene blir vurdert etter følgende kvalitetskriterier:

  • Prosjektets mål, forventede resultater og gjennomførbarhet.
  • Planer for hvordan prosjektet vil bidra til økt studentmobilitet med Nord-Amerika.
  • Faglig og institusjonell forankring, både ved norsk og nordamerikansk institusjon
  • Planer for videre samarbeid etter programperioden.

Nytt av i år er den økte rammen for tildeling pr. prosjekt som er på maksimalt 150 000,-.

Søknadsfrist: 26. september 2012 kl. 15:00

Interesserte som ønsker å søke prosjektmidler bes kontakte sin fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor. Søknader skal leveres elektronisk i SIU sitt søknads- og rapporteringssystem Espresso.


UiS' egen ressursside for etablering av Nord-Amerikasamarbeid
Nord-Amerikaprogrammets hjemmesider hos SIU


Sist oppdatert av (09.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
USA Canada lokalisering på verdenskart
Nord-Amerika

SIU koordinerer Nord-Amerikaprogrammet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Programperioden går fra 2012-2016, og det venter utlysning av prosjektmidler hvert år i denne perioden.