JP valgt til styremedlem i ergonomiforening


Jayantha Prasanna "JP" Liyanage er valgt til styremedlem i Norwegian Ergonomics and Human Factors Society (NEHF) og har tatt over rollen som fagsjef.

- Dette er en stor anerkjennelse av min kompetanse, mine kjernekvalifikasjoner og min lidenskap for ergonomi og human factors som daterer seg tilbake til mastergraden min fra Sverige. Ergonomi er et spennende område for utdanning og forskning som er relevant for design, operasjoner og styring av komplekse systemer. Det har vært en rivende utvikling innen dette feltet i Norge i det siste, spesielt i forhold til integrerte operasjoner i offshore-industrien, sier Liyanage.

Overbyggende organisasjon
NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomi og human factors området, dvs. - være en ressurs for ergonomi og human factors grupper / ergonomi og human factors - interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organisasjon. I oppfølgingen av dette vil NEHF inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Resten av styret
Ida Festervoll, NIL
Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet
Erlend Lillelien, Lyskultur
Reidun Mizda, Hurum kommune
Gaute Solberg, Det Norske
Kjell Ivar Øvergård, Høgskolen i Vestfold
Eli Bønes, Master Ergonomi

Vara:
Knut Inge Fostervold,  Universitetet i Oslo
Torunn Sund-Olsen, Rana  Produkter
Bo Veiersted, Statens Arbeidsmijøinstitutt


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (07.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol