Utlysning av midler til IKT-støttet utdanning


Norgesuniversitetet (NUV) lyser nå ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høyere utdanning for 2014.

NUV vil i år legge vekt på prosjekt innen tre prioriterte områder:
• Prosjekter innenfor SAK-samarbeid
• Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT - samt utvikling og deling av åpne digitale læringsressurser
• Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet

Informasjon om utlysningen finnes på NUVs nettsted.

Det er krav om minimum 1/3 egenfinansiering.

Søknadsprosessen er todelt. Første runde består av prekvalifisering med bakgrunn i en kortfattet prosjektskisse. NUVs eget nettskjema for prosjektskisse skal benyttes.

NUV vil ikke godta søknader som sendes direkte til NUV, uten godkjenning av sentral ledelse ved søkerinstitusjonen. Prosjektforslagene skal derfor godkjennes av den sentrale ledelsen på UiS, ved NettOp.

Dette betyr at titlene på prosjektforslag som skal inngå i ledelsens oversendelsesbrev til NUV, må sendes pr e-post til NettOp, ved underdirektør Atle Løkken innen 10. mai.

Søknadene for øvrig sendes inn via NUVs nettsted innen fristen 15. mai.

Spørsmål kan rettes til Atle Løkken, telefon 31045.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol