«Sykle til jobben»-aksjonen 2012


Bli med på årets «Sykle til jobben»! Aksjonen går fra 2. mai til 30. september. Også i år blir det flotte premier!

Våren er her – og med den «Sykle til Jobben» – aksjonen. Ved å la bilen stå sparer vi miljøet for forurensning og får bedre helse. Som i fjor har UiS bedriftsidrettslaget valgt å ha en lokal aksjon. Vi deltar altså ikke i den nasjonale aksjonen.

Individuelle deltakere premieres i tre kategorier:
 

1. Flest antall kilometer
2. Høyest antall aktive dager
3. Loddtrekning mellom alle deltakerne som har syklet 18 dager eller mer
 

Premiering for lag:

For å hevde seg i lagkonkurransen må flest mulig av lagets medlemmer være aktive flest mulig dager. I lagkonkurransen vil en ikke ta direkte hensyn til antall kilometer. Det vil i tillegg tas skjønnsmessige betraktninger når vinnerlag kåres. Hvert lag bes derfor om å levere en kortfattet og kreativ begrunnelse av hvorfor de bør vinne!

Hvem kan delta?

Bedriftsidrettslagets mål er at flest mulig skal delta! Aksjonen støttes av personalavdelingens HMS-budsjett for å oppfordre medarbeiderne til fysisk aktivitet.


Alle ansatte som kommer seg til og/eller fra arbeid for egen maskin får være med! «Sykle til Jobben»-aksjonen inkluderer også de som går/jogger/bruker rulleskøyter, skateboard eller sparkesykkel eller lignende til og fra jobb. Også de som går for egen maskin på deler av veien til/fra arbeid kan være med. Deltakelsen har ligget på drøyt 80 de to siste årene – klarer vi å komme opp i 100 i år?

Lyst til å delta som lag? I fjor stile syv lag, blir det flere i år? De som ønsker å stille som lag peker ut en kontaktperson for laget som får ansvaret for å melde inn lagets samlede innsats i registreringsskjemaet

Som syklist er man utsatt i trafikken. Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm og å gjøre seg synlig i trafikken.


Registrering av deltakelse

Vi har laget et eget Excel - skjema for registrering. Du registrerer selv
• antall aktive dager i perioden (2. mai - 30. september)
• antall kilometer i perioden (2.mai - 30. september)


NB! Kun registreringer på dette skjemaet vil bli tatt med. Dere som deltar i fakultets- eller instituttaksjoner som går over hele året, må være oppmerksomme på dette og registrere på sykkelaksjonens skjema i den tiden sykkelaksjonen varer. Vi har ikke mulighet til å ta det ekstraarbeidet det innebærer dersom dere sender inn feil skjema.


Ansatte som vil delta, må melde seg på til via epost til gunvor.hinna@uis.no

Utfylt skjema sendes på epost til Gry Åse Tjørhom, gry.tjorhom@uis.no innen fredag 5. oktober 2012.

Medlemskap i UiS BIL

Bedriftsidrettslaget ser gjerne at flere melder seg inn i UiS BIL. For en beskjeden kontingent på 150 kroner i året får du også mulighet for rabatt i enkelte sportsbutikker. Se intranettsiden under «Personalavdelingen» og «Velferdstilbud».


Har du spørsmål kan du kontakte Åse Helene Bakkevig Dagsland, aase-helene.b.dagsland@uis.no (leder i BIL) (telefon 3 3744).

Bli med da vel!


Sist oppdatert av Elin Nyberg (11.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Vinnerlaget fra 2011 i Sykle til jobb-aksjonen.
Vinnerlaget fra 2011 i full fart framover.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no