Elisabeth Willumsen ansatt som professor


Elisabeth Willumsen ved Institutt for sosialfag ved UiS er fast ansatt som professor i sosialt arbeid fra 1. april 2012. Willumsen har vært ansatt ved instituttet i en kvalifiseringsstilling til professor siden 2009.

Willumsen har tidligere studert ved Sosialhøgskolen i Trondheim (1980) før hun tok hovedfag i spesialpedagogikk ved UiS i 1994. I 2006 fikk hun tittelen Dr Public Health ved Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg.

Kvalifiseringsstilling
Fra 2009 har hun vært ansatt i en kvalifiseringsstilling til professor ved Institutt for sosialfag ved UiS. Fra 2012 har hun også en 20 prosent stilling ved Høgskolen i Molde.

Willumsen arbeidet ved Senter for atferdsforskning ved UiS i perioden 1993 til 1995 før hun gikk over til Institutt for sosialfag ved UiS. Fra 2008 til 2010 hadde hun en 20 prosentstilling ved Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg.

Leder EU-prosjekt
Hennes fagområder er tverrprofesjonelt samarbeid, utsatte barn og unge, brukerperspektiv, praksisnær forskning, sosialt arbeid og folkehelsevitenskap.

For tiden er Willumsen forskningsleder for EU-prosjektet ”Public Engagement with Research and Research Engagemet with Society” (PERARES). Prosjektperioden er fra 2012-2014.

Les også: UiS med i EU-prosjektet PERARES


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol