Ny professor


Marit Alvestad har fått personlig opprykk til professor i pedagogikk med innretning mot barnehagepedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Alvestad underviser i pedagogikk ved Institutt for førskolelærerutdanning (IFU).


Hun har førskolelærerutdanning fra 1981, hovedfag fra 1987 og erfaring fra barnehage og førskolelærerutdanning.
Marit Alvestad ble ansatt ved Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger i 1991.
 

Hun avla doktorgradeksamen i pedagogikk med tittelen «Den komplekse planlegginga. Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis» ved Göteborgs Universitet i 2001.
 

Alvestad er medlem i styringsgruppa for programområdet Læringskulturer i barnehagen ved IFU og leder for forskningsområdet Kvalitet, profesjon og læring.
 

Alvestad har gitt ut boka «Årsplanarbeid i barnehagen», publisert flere vitenskaplige artikler, rapporter og bokkapittel og sitter i redaksjonsrådet til tidsskriftet «Nordisk barnehageforskning», som hun også var med på å starte.
 

Marit Alvestad var leder for den internasjonale European Early Childhood Education Research Assosiation-konferansen ved UiS i 2008. Hun har vært gjesteredaktør i det internasjonale tidsskriftet «International Journal of Early Childhood» i 2011 og er medredaktør for boka «Læringskulturer i barnehagen» som kommer på Cappelen Damm Akademisk i juni 2012.
 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (20.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol