Ny instituttleiar for matematikk og naturvitskap


Gro Johnsen (53) er tilsett i åremålsstilling som leiar av Institutt for matematikk og naturvitskap ved UiS.

Det vart vedteke i styremøtet for UiS onsdag 18. april.

Gro Johnsen har bakgrunn frå både forsking og leiing. Ho tok doktorgrad (ph.d.) innanfor epidemiologi/mikrobiologi ved Noregs Veterinærhøgskole i 2006. Ho er cand.scient i mikrobiologi og cand.mag i kjemi.

I tillegg har ho pedagogisk seminar.

Frå 2007 har Johnsen vore tilsett som fagansvarlig sjefsingeniør ved IVAR IKS, det interkommunale vatn-, avløps- og renovasjonsverket på Nord-Jæren. I dag er ho fagansvarlig ved planavdelinga.

Johnsen har vore timelærar ved Institutt for matematikk og naturvitskap sidan 2006.

I åra 2004-2006 var ho stipendiat ved Veterinærinstituttet. Før det, i perioden 1993-2003, var ho konsulent, driftsleiar og avdelingsleiar ved Næringsmiddeltilsynet. Frå 1985 til 1993 var ho forskar/seniorforskar, samt leiar for mikrobiologisk gruppe ved Norconserv.

Ho har også vore lektor i vidaregåande skule.

Etter planen skal Johnsen ta over som leiar ved Institutt for matematikk og naturvitskap (IMN) den 1. september 2012. Ho tek over for professor Bjørn Hjertager.  


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrettfoto av Gro Johnsen, ny instituttleiar ved Institutt for matematikk og naturvitskap.
Gro Johnsen er ny instituttleiar ved Institutt for matematikk og naturvitskap.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no