Utlysning av midler om læringsmiljøfremmende tiltak


Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr 300.000,- til finansiering av læringsmiljøfremmende tiltak for studenter i året 2012/2013. Søk om midler innen 1. mai!

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (tidligere LMU) har siden 2007 utlyst midler til prosjekter som fremmer et bedre læringsmiljø ved UiS.

KLU vil også i år lyse ut midler til prosjekter som har som formål å skape et bedre læringsmiljø for studentene ved UiS. Det opplyses samtidig at kr. 50.000,- av midlene er gått til ”Buddy-prosjektet” i regi av Røde Kors i samarbeid med UiS.

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) har vedtatt at midler tildeles prosjekter som har som målsetning å legge forholdene til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

Læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for fordeling av slike midler.

Mer konkret kan dette dreie seg om pedagogiske prosjekter som utvikling av studentaktive læringsformer, sosiale tiltak og tilretteleggingsarbeid for studenter med spesielle behov, fysiske forbedringer av undervisningslokaler, lesesaler etc, og andre relaterte tiltak.

Tildeling til ett enkelttiltak kan ikke overstige kr. 50.000,-

Utdanningsdirektøren mener utdeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak etter søknad vil kunne stimulere til økt innsats for videreutvikling av læringsmiljøet på universitetet.

Søknadsfrist settes til 1. mai 2012.

Det bes om korte søknader via tjenestevei fra fakultetene, FRES og Universitetsbiblioteket.

Man vil forberede sak til KLU om tildeling av midler i utvalgets møte i juni 2012.

Mottakere av midler avgir en rapport innen 1. august 2013 som kort skisserer prosjektet, framdriften og hvordan midlene er blitt disponert.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol