Utlysning av midler til Fri prosjektstøtte 2013


Utlysning av midler til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er nå lagt ut på Forskningsrådets nettsider. Merk at der er noen endringer fra tidligere års utlysninger. Søknadsfristen er 30. mai

Fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM)
- lyser ut 72 millioner kroner. Nytt av året er at det ikke lenger er anledning til å skrive søknaden på norsk.

Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
- lyser ut 210 millioner kroner

Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)
- lyser ut 175 millioner kroner

Fri prosjektstøtte for samfunnsvitenskap (FRISAM)
- lyser ut 60 millioner kroner


Det lyses ut midler både til forskerprosjekt og personlig postdok-stipend innenfor alle fire fagprogrammer. 

N.B. Søkere kan merke seg noen sentrale endringer fra tidligere års utlysninger:

Ang. midler til frikjøp
Fagkomiteene vil ved årets søknadsbehandling være mer restriktive med å gi støtte til dekning av lønnsmidler («frikjøp») for fast ansatte i vitenskapelige stillinger i universitets- og høgskolesektoren

Kun ett prosjekt
En prosjektleder kan kun ha ett pågående prosjekt med finansiering fra FRIPRO om gangen. Alle prosjekter som har oppstart før 2013 regnes som pågående prosjekter. Dette omfatter også prosjekter som er finansiert innenfor Fellesløftet. Prosjektleder kan derimot søke om midler til et nytt prosjekt dersom dette har planlagt oppstart etter at det pågående prosjektet er avsluttet, eller dersom det har gått fire år siden det pågående prosjektet startet. Bakgrunnen for endringen er at det er mange gode søknader til FRIPRO hvert år og konkurransen er svært hard og jevn. De samme prosjektlederne kan ofte bli prioritert på topp flere år på rad. Nå vil flere gode søkere få støtte over tid, og det vil bidra til et større mangfold i prosjektporteføljen.

Begrensninger i søknadsbeløp
Prosjektene kan i år ikke søke om mer enn ni millioner kroner. Med redusert ramme pr prosjekt vil midlene kunne fordeles på noen flere prosjekter.

Begrensning i varighet
Prosjektene kan ikke gå over mer enn fire år. Anbefalt minimum prosjektlengde er tre år.


Merk for øvrig:

  • Internasjonalt forskningssamarbeid vektlegges tungt.
  • Moderat kjønnskvotering praktiseres.

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, kontakt Forskningssekretariatet, ved Karoline Høibo


 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (02.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol