Minner om muligheten for å søke kvalifiseringsstipend


I henhold til handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2011 – 2014 er ordningen med egne kvalifiseringsstipend til kvinner i førsteamanuensisstillinger, et virkemiddel for å øke andelen kvinnelige professorer/dosenter. Det er derfor satt av midler på budsjett også for 2013. Søknadsfristen er 30. mai 2013.

Hvert stipend er på kr 150 000 og skal være et positivt tiltak for dem som ønsker å kvalifisere seg. Midlene skal brukes til frikjøp fra undervisning og administrasjon i ett semester, og poenget er å få mer sammenhengende tid til å forske, skrive artikler og publisere.

 

Viktige kriterier for tildeling av stipend vil være fakultetets egne prioriteringer og hvor lang tid man antar at søkerne trenger før de har oppnådd professorkompetanse. Ved vurdering/prioritering sentralt vil det også bli tatt hensyn til kjønnsbalansen i fagmiljøet. Det innvilges inntil to stipend.
 

Søknaden skal signeres av institutt-/senterleder og deretter sendes HR-avdelingen.

 

Her finner du søknadsskjema

 

Absolutt siste frist for innsending av søknad er 30 mai.

 

Nærmere opplysninger om tiltaket og forutsetninger for deltakelse fås ved henvendelse til: kjetil.k.halvorsen@uis.no

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (23.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no