Disputas om den biologiske klokken


Fredag 13. april forsvarer Karène Jacques Jensen sin avhandling i biologisk kjemi. Hennes doktorgradsarbeid kan føre til bedre forståelse av søvnlidelser og hvordan man kan overvinne jetlag.

Karène Jacques Jensen avhandling har fått tittelen "Circadian organisering av nitrogen- og svovelomsetningen i Neurospora crassa". Forskningsarbeidets bruk av modellorganismer gir økt kunnskap av hvordan den biologiske klokken fungerer, og kan eksempelvis føre til en bedre forståelse av søvnlidelser, bipolar lidelse, samt bedre muligheten til å lettere overvinne jetlag, søvnforstyrrelser hos eldre, tenåringer og skiftarbeidere.

Den biologiske klokken
Circadiane rytmer, eller mer populært: den biologiske klokken, spiller en viktig rolle i hvordan organismer, fra encellede til mennesket, tilpasser seg jordens vekslinger mellom dag og natt og skiftende årstider. Et av de viktige spørsmålene er hvordan den biologiske klokken er organisert på cellulært nivå. Ved bruk av modellorganismen Neurospora crassa (rød brødmuggsopp) har Jensen undersøkt reguleringen av nitrogen- og svovelomsetningen. Hun har funnet at både nitrogen- og svovelomsetningen ser ut å være regulert av hver sin oscillator.

Mastergrad fra UiO
Karène Jacques Jensen (29) er fra Stavanger og har en mastergrad i molekylær biovitenskap fra Universitetet i Oslo (2008). Doktorgradsarbeidet hennes ble finansiert av Universitetet i Stavanger og veiledet av Peter Ruoff.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (10.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av doktorgradsstipendiat Karène Jacques Jensen.
Doktorgradsstipendiat Karène Jacques Jensen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no