Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt


Som del av et forskningsprosjekt planlegger vi å gjennomføre en spørreundersøkelse, hvor et utvalg av den norske befolkningen vil få anledning til å si sin mening om noen utvalgte og dagsaktuelle samfunnsspørsmål.

For å kunne utarbeide et godt spørreskjema, som er lett forståelig og som ikke åpner for store misforståelser om hva det er vi spør om, ønsker vi nå å gjennomføre en forundersøkelse.

I den forbindelse søker vi etter 8-10 personer med ulik alder, kjønn og erfaringsbakgrunn som kan tenke seg å delta i en uformel gruppediskusjon omkring de tema og problemstillinger som vi vil ta for oss i spørreundersøkelsen.
I tillegg til å delta i gruppediskusjonen vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål på et enkelt skjema. Hele seansen vil ta om lag 1,5 – 2 timer.

Gruppediskusjonen vil ledes av en moderator, og alle som deltar vil få anledning til å komme med sine synspunkter på de tema som skal diskuteres. Diskusjonen er helt uformell og det kreves ingen spesielle forhåndskunnskaper eller ferdigheter for å delta. Vi ønsker at diskusjonen skal være mest mulig spontan og minst mulig forutinntatt. Tema for gruppediskusjonen vil derfor ikke gjøres kjent på forhånd.

Din deltakelse er verdifull for oss og som kompensasjon for å stille opp vil du motta 500 kroner. Kan du ikke selv delta, men kjenner noen andre som du tror kan være interessert i dette, må du gjerne sende denne invitasjonen videre.

Seansen vil finne sted ved Universitetet i Stavanger, Ellen og Aksel Lunds hus, onsdag 18. april. Når det gjelder nøyaktig tidspunkt for gjennomføring ber vi om at du krysser av i påmeldingsskjemaet (se under) for hvilket av to alternative gjennomføringstidspunkt som passer best for deg.

Du melder din interesse for å delta ved å fylle ut dette korte påmeldingsskjemaet.

Basert på opplysningene vi samler inn i påmeldingsskjemaet vil vi velge ut 8-10 personer som vil få muligheten til å delta.

Har du spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt på e-post: petter.a.gudding@uis.no eller gorm.kipperberg@uis.no.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (30.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol